петък, 18 януари 2013 г.

Cannes Lions PR/Gold: Сандвичи, надписани с брайлова азбука

Cannes Lions 2012 PR: Gold
Категория: Retail and E-commerce, Including Restaurants
Име на проекта: WIMPY BRAILLE BURGER
Име на клиента: WIMPY
Име на компанията: METROPOLITANREPUBLIC Johannesburg, SOUTH AFRICAКампанията:
Целта на екипа на ресторантите Wimpy е да инициира кампания, чрез която максимален брой незрящи да разберат, че в тях се предлагат менюта, написани на брайл. За да я осъществят, те приготвят 15 нестандартни сандвича, като върху всеки един от тях със сусамени зрънца се изписват послания, с помощта на азбуката за незрящи. Когато са готови, тези специални сандвичи са поднесени на персонала на трите най-големи асоциации на незрящите в Южна Африка, защото именно те са хората, които поддържат всекидневен контакт със своите членове -  общо  над един милион души. Впечатлен от специалната изненада, всеки от тях се превръща в транслатор на посланието, като разказва на незрящите, с който има контакт, какво му се е случило и оттам - че в ресторатните Wimpy има специално отношение към хората със затруднено зрение.

Резултатите:
Единствено с помощта на 15 специални, изписани брайлови сандвича, посланието на кампанията достига до над 800 000 незрящи в Южна Африка и те разбират за това, че в Wimpy има специални менюта за тях. Атрактивното послание достига директно до членовете на асоциациите, които впечатлени от сандвичите, разпространяват информацията, превръщайки се в емоционални инфлуенсъри. Нещо повече – кампанията преминава извън обществото на незрящите като „влиза” в 100 местни вестници, сайтове и радиостанции, откъдето продължава директно към националните медии. 

Към останалите кампании, публикувани в PR@Festivals

Няма коментари:

Menu(Do not Edit here)

Follow by Email

Slider(Do not Edit Here!)