четвъртък, 19 юни 2014 г.

#Creativity Above All


Когато някой си носи креативното в себе си, нищо не може да го спре. Нито бюджет, нито бюрократични предизвикателства. Идеята да се използва тревата като метафора за косъм не е нова (както можете да видите и в кампаниите на Gillette), но това скромно сандъче с трева, изплевена наполовина, няма как да не ни впечатли! JMenu(Do not Edit here)

Follow by Email

Slider(Do not Edit Here!)