четвъртък, 8 май 2014 г.

Политически PR без резервирано място в метрото

Това е един от онези примери, при които една снимка има много по-голяма сила от хиляди думи.
Оставам снимката, на която Дейвид Камерън - британският министър-председател, правостоящ чете небрежно вестник в метрото, както и коментарите след нея на вас...
Снимката е взета от FB страницата на изданието Waqt News.

Няма коментари:

Menu(Do not Edit here)

Follow by Email

Slider(Do not Edit Here!)