сряда, 25 януари 2012 г.

Интервю с д-р Джеймс Джилис, директор „Комуникации” в ЦЕРН


Теория на относителността

Какво си представяте, когато чуете думите „наука”, „научен”, „академичен”…? Нещо средно между безпокойство и разочарование от часовете по химия и физика в училище? Или някоя забележителна серия от политическата сага „правителството срещу БАН”? Каквото и да е, със сигурност трябва да приемем, че имиджът на „науката” у нас далеч не заема мястото, което му се полага, с оглед времето, в което живеем. В крайна сметка, ако теглим чертата – не е възможно да не уважаваме науката и хората, които се занимават с нея, при положение, че целият ни живот буквално зависи от нея – в лицето на мобилния ни телефон, микровълновата печка, интернет, успокоителните… Без да „нищим” безсмислено кой е виновен за настоящата ситуация, убедени сме, че тя рано или късно ще се промени. Няма начин да не се промени. И колкото повече know-how взимаме от тези, които вече „са го направили”, толкова по-добре. В тази връзка, специално за SIGNACAFE, директор „Комуникации” в ЦЕРН – д-р Джеймс Джилис, споделя своя нелек опит с Кремена Георгиева. 



Кое е най-важното, което трябва да се има предвид, за да се комуникира науката ефективно?
Има много неща, които са важни, но едни от най-важните между тях са кампанията да е смислово издържана, достъпна и честна. В моята сфера, това дали една кампания има или няма смисъл, не е винаги очевидно, но аз съм дълбоко убеден, че всеки човек има естествено любопитство и желание да открива и изследва, а на практика, именно това е същността на физиката. Има ни на този свят, за да изследваме същността на материята, енергията, космоса и времето. Нещо повече –  именно онова, до което достигат изследователите на елементарната физика, на практика намира пряка реализация в обществото, в което живеем, чрез приложението му в различни производства – от медицината до WWW, който е създаден именно от ЦЕРН през 1989. Базовата наука е ключов фактор за развитието на знанието и иновациите.

Какви са вашите основни цели от комуникативна гледна точка и какво правите, за да ги постигнете?
Нашта основна цел е да спомогнем в интеграцията на науката в схващането на цялото общество. Ние вярваме, че във времето на развиващите се технологии, именно науката е тази, на която трябва да се отдава основно внимание. За да постигнем това, ние използвахме старта на LHC като една възможност да повишим интереса и прозрачността на работата на ЦЕРН. Сега, след като това вече е постигнато, ние започнахме да разпространяваме нашите ключови послания, свързани с необходимостта и значението на науката за функционирането на съвременното модерно общество. Освен това, ние ежедневно работим за увеличаване профила на заинтересованите аудитории, без разбира се, да пренебрегваме твърдата си аудитория, съставена от всички заинтересувани от науката. Интересен пример в тази област е планът ни да стартираме съвместна кампания в партньорства с различни сфери на изкуството.

Кое е най-голямото предизвикателство, пред което се изправяте, когато създавате послание, предназначено едновременно за толкова широка и разнородна аудитория?
Едно от най-големите предизвикателства е да поддържаме интереса и вниманието на публиките, посредством всички канали, които модерните средства за комуникация позволяват. LHC е много видим и затова имаме възможността да споделяме приключението около задействането на тази невероятна машина, както и всички нови открития, протичащи от това, с публика, много по-голяма от когато и да било преди. Това включва използването не само на традиционните канали и медии, но и разбира се, социалните медии, които скъсяват дистанцията с публиките и правят комуникацията съвсем иновативна. Иноформационната среда в световен мащаб, толкова много се промени през последните години – науката никога не е поддържала една и съща крачка с това и именно заради това, сега ние сме тези, които да наваксат.

Коя е най-голямата трудност, която трябва да преодолеете?
Физиката като наука, има сериозен проблем с имиджа си. Факт е, че тя има силна репутация като много сложна и много недостъпна сфера. Промяната на това схващане е една от посоките, върху които работим.

Кои са най-големите клешета, с които се борите непрекъснато?
Не съм сигурен дали е точно „клише”, но има едно явление и то е свързано с това, че колкото повече науката разширява границите на човешкото знание и възможности, толкова повече се появяват хора, които да се съпротивляват на прогреса. Случая с  LHC и начина, по който тази машина беше възприемана от мнозина, определено се оказа сериозен проблем, който трябваше да преодолеем комуникационно още с пускането й. Начинът, по който се борим с това е – пълна прозрачност и пълна яснота на действията. Скритата информация би довела до възможност за импровизации и страх.

Какво да очакваме, свързано с бъдещото развитие на имиджа?
Едно вестникарско заглавие сравни пускането на LHC по важност с програмата Аполо от 60те, споменайвайки, че проектът има възможността да вдъхнови цяло ново поколение и да фокусира вниманието му към науката. Ето това е посоката, в която работим. Това е нашата най-голяма цел.

 Архив, сп. SIGNCAFE, 5/2011г.

Няма коментари:

Menu(Do not Edit here)

Follow by Email

Slider(Do not Edit Here!)