събота, 9 февруари 2013 г.

‘Game Change’ – един бърз предизборен урок по „SPIN”


Филмът за кандидат-президентската кампания „Маккейн – Пейлин” е абсолютно задължителен за всички, които се занимават с комуникации, независимо дали имат сериозни интереси в политическия „SPIN” или не. В него има много от всичко и най-вече – от представата за маргиналния политик, която аз лично бих нарекла „провинциален комплекс”.

На кратко: това е история за една дама, която получава уникална житейска и професионална възможност, но възможностите й, капацитетът и средата й се оказват по-силни от нея и я засмукват неизбежно в „центрофугата” на политическата самозабрава. Интересен е, провокативен и – за мен лично – изпълнен е с доста поуки, които, независимо от отдалечеността на социално –политическия контекст, важат с всичка сила и за нашата географска ширина. С други думи – ‘Game Change’ (2012) е една добра и най-вече – поучителна подготовка за предстоящите ни четири последователни изборни години. 

Няма коментари:

Menu(Do not Edit here)

Follow by Email

Slider(Do not Edit Here!)