вторник, 12 март 2013 г.

Колко е важно да бъдеш етичен в комуникациите


За пореден път тази седмица се убедихме колко много е важно да бъдеш етичен в професионалните си комуникации, за да не трябва после да се оправдаваш, че „всъщност нямаш сестра…”. Етиката, обаче, отново се оказа едно от онези понятия, които колкото повече са предъвквани, толкова по-разтегливи стават. Примерите в потвърждение на това буквално извират от всички медии, без значение дали са класически или модерни. Ето заради това смятам, че ще бъде повече от полезно да си припомним някои основни неща, свързани с етиката в PR, но… по български.

Сериозен опит за внасяне на ред в хаоса с интерпретациите около Етиката в комуникациите, е поставен през далечната 2000 г., когато Българското дружество за връзки с обществеността създава Кодекс на професионалните стандарти на БДВО. Пет години по-късно, на базата на Кодексите на четирите браншови организации у нас - БДВО, Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА), Асоциация ИМАГИНЕС и членовете на Международната PR асоциация (IPRA) у нас, както и на Етичния протокол на Global Alliance и на други национални PR организации, е разработен Етичният кодекс на PR специалистите в България. Документът е подписан на 7 юли 2005 г., както от вече споменатите четири български PR обединения, така и от Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) и от Дружество за връзки с обществеността към СБЖ. С една дума – от повечето браншови организации на PR специалисти у нас.

Въпреки тази многословност обаче, и до момента Етичният кодекс не е задължителен за практикуващите PR експерти, независимо дали членуват или не в някоя от изредените задруги и вероятно в това се крие значителна част от отговора на въпроса защо сме свидетели на меко казано „грозни” и оронващи имиджа на професията практики, които въпреки критиките, продължават да съществуват и днес.

Препоръчителният характер на този документ към момента рядко го свежда по-далеч от интереса на членуващите в отделните организации, съставили Кодекса. И то, по мои наблюдения, не до всичките им членове. Не, че ако подобен документ има задължителен характер това автоматично би значило рязък скок в професионалния морал, но все си мисля, че публичната значимост на нашия бизнес категорично изисква някои обществени ангажименти, в това число и сериозното съблюдаване на етични  професионални стандарти.

Като оставим настрана всички процедурни въпроси, Етичният кодекс, макар и кратък, съдържа доста типови ситуации, които всеки уважаващ себе си специалист по комуникации, както и неговите клиенти, задължително или не- трябва да имат предвид. Ако и на вас досега не ви е попадал този малък документ, предлагам заедно да обърнем внимание на някои интересни моменти от него:

Основните умения на PR специалистите са насочени към изграждане и поддържане на взаимно разбиране, взаимно подпомагане и взаимноизгодно сътрудничество между организацията и публиките й.

Успехът на нашия клиент е важен, но не с цената на професионалния компромис.

Коректни сме към нашите клиенти и работодатели. Не работим за конкурентни клиенти, без изричното съгласие и на двете страни.

Подпомагаме обмяната на идеи и факти и различни гледни точки и създаваме условия за поддържане на дебати.

Стимулираме свободния обмен на достоверна, точна и навременна информация.

В духа на всички етични норми и установени ценности, документът извежда и конкретни ангажименти, които всеки един PR специалист трябва да поеме към професията си. Ето някои от водещите от тях:

PR специалистът трябва да изгражда доверие чрез коректна и изчерпателна информация.
Той (PR специалистът) трябва да защитава достоверността и да гарантира прозрачността на информацията.
Той трябва да не разпространява заблуждаваща или невярна информация.
PR специалистите трябва да работят за прозрачен и социално-отговорен бизнес.
Те трябва да създават реалистични очаквания за резултатите от комуникационните усилия.
PR специалистите трябва да се конкурират на базата опит, знания и умения.
Те трябва да уважават авторството на идеи и концепции.

И за финал - убедена съм, че колкото повече хора се запознаят този Кодекс, толкова по-малко ще бъдат примерите за неетични PR практики у нас. Просто защото в професионалните комуникации, както и в някои други особено приятни занимания, за максимална ефективност на постигнатите резултати, трябват минимум двама участници…Целия кодекс можете да прочетете тук.
Оригиналната публикация можете да прочетете тук:
Снимка: www.newtrend.bg

Към PR@Festivals - страницата на най-добрите комуникационни камапании.

Няма коментари:

Menu(Do not Edit here)

Follow by Email

Slider(Do not Edit Here!)